Jacob Catsstraat 376, Rotterdam

Kavelnummer: 1490-1

Kavelgegevens

Omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend van de woning op de eerste verdieping met afzonderlijke berging op de begane grond, plaatselijk bekend Jacob Catsstraat 376 te 3035 PW Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie X, complexaanduiding 5448 appartementsindex 44, uitmakende het zestien/eenduizend driehonderd eenentachtigste (16/1.381e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende vijfentwintig november tweeduizend achtenzeventig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie X, nummer 5190, groot tweeduizend zevenhonderd zestig vierkante meter, alsmede uit het recht van erfpacht, eindigende elf juli tweeduizend eenentachtig, van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie X, nummer 5307, groot eenduizend zeshonderd zeventien vierkante meter, met de rechten van erfpachter op de door erfpachter op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een gebouw met erf en toebehoren, bestaande uit vijfenzeventig woningen met berging aan de Rembrandtstraat 122 tot en met 204 (even), Jacob Catsstraat 374 tot en met 422 (even) en Noordsingel 65a tot en met 71b (oneven) te Rotterdam

Bijlagen:
Kadastrale kaart
Afschrift openbaar register
Bestemmingsplan
Bestemmingsplan II
Bodeminformatie
Bodemloketrapport
Plankaart
Ruimtelijke plannen kaart
Deze verkoop start over 2.0 dagen en 23.745277777777776 uur
Start verkoop 22-01-2019 14:00
Sluiting opbieden 22-01-2019 14:15
Start bieden op afslag 22-01-2019 14:20

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Rotterdam, Jacob Catsstraat 376

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

Biedgegevens

Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van verkoper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 0
Laatste bod € 0,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  Na afloop van de veiling besluit onze opdrachtgever of dit kavel gegund wordt. De hoogste bieder ontvangt binnen 5 werkdagen na de veiling hierover een bericht.
  • Bedragen zijn te vermeerderen met overdrachtsbelasting en/of BTW  Uw bod is exclusief veilingkosten en overdrachtsbelasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar vindt u ook een overzicht van alle kosten en de uiteindelijk te betalen prijs.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de verkoopinformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdag om de kavels te inspecteren. Bestudeer de kavelinformatie goed voordat u een bod plaatst.
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

Nationale Vastgoed Veiling.nl veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Let op: een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag en alle additionele kosten, zoals o.a de verkoopkosten, aanvullende kosten, overdrachtsbelasting en/of BTW, af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.