Augustusstraat 66, Almere

Kavelnummer: 1464-1

Let op! De veiling van de Wassenaer van Obdamstraat 36 te Maassluis gaat om 10:00 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

"Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting ter zake zal plaatsvinden op 21 november 2018. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van: a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen."

Omschrijving
Het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en verder toebehoren, gelegen te 1335 DW Almere, Augustusstraat 66, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie B, nummer 2424 ter grootte van één are en eenendertig centiare (1 a 31 ca).

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 21-11-2018 09:30
Sluiting opbieden 21-11-2018 10:01
Start bieden op afslag 21-11-2018 10:06

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Almere, Augustusstraat 66

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag