Hengeveldebrink 35, Enschede

Kavelnummer: 1451-1

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:

a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.

Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Let op! De veiling van De Hof 10 te Noord-Sleen gaat om 12:00 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

Omschrijving
Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 7544 TL Enschede, Hengeveldebrink 35, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie Z, nummer 2359 ter grootte van één are en negentig centiare (1 a 90 ca), welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de Gemeente Enschede.

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 14-11-2018 11:30
Sluiting opbieden 14-11-2018 12:03
Start bieden op afslag 14-11-2018 12:08

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Enschede, Hengeveldebrink 35

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag