Wielingenstraat 71, Deventer

Kavelnummer: 1410-1

Omschrijving
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G, complexaanduiding 591-A, appartementsindex 20, omvattende:
a. het eenenvijftig / duizend vijfhonderd derde (51/1.503e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementengebouw met zevenentwintig flatwoningen, ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Wielingenstraat 31 tot en met 83 (oneven nummers) te Deventer, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie G, nummer 152, groot acht are (8 a);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning met berging en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 7417 CR Deventer, Wielingenstraat 71.
Ter zake van voormeld registergoed komen in de Openbare Registers de volgende
aantekeningen voor:
(i) "Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening:
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014
Betrokken gemeente Deventer
Afkomstig uit stuk 0000000347
ingeschreven op 20-02-2018";
(ii) "Besluit op grond van artikel 110 I Wet Geluidhinder,
afkomstig uit stuk Hyp 4 69399/91
ingeschreven op 30-11-2016"

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 17-10-2018 09:30
Sluiting opbieden 17-10-2018 10:01
Start bieden op afslag 17-10-2018 10:06

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Deventer, Wielingenstraat 71

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag