Eversdijk 6A - ZH53, Enter

Kavelnummer: 1341-1

"Voorzover aan de Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende. Schuldeiseres heeft de voorzieningenrechter verzocht het verlof tot inroeping van het huurbeding te verlenen tegen de eventuele onbekende huurder(s). Op dit moment is het verzoekschrift nog in behandeling bij de rechtbank en is onbekend wanneer de beschikking wordt afgegeven. Schuldeiseres staat niet in voor het verlenen van het verlof en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake. Indien het verlof tot inroeping van het huurbeding door de voorzieningenrechter wordt verleend, is de Schuldeiseres bevoegd tot inroeping van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Schuldeiseres zal de uitoefening van het huurbeding overlaten aan de veilingkoper. De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden."

Let op! De veiling van de Akerstraat 153 – W183 te Brunssum gaat om 14:30 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

Kavelgegevens

Omschrijving
Het betreft de veiling van:
(i) de recreatiebungalow, met inventaris, tuin en erf, gelegen op het "Landgoed De Elsgraven" te 7468 PV Enter, Eversdijk 6 a ZH 53, kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie E nummer 9339, groot vijf are negenenvijftig centiare (5a 59ca); en
(ii) het onverdeeld veertien/achttienduizend éénhonderdste (14/18.100ste) aandeel in de gemeenschappelijke voorzieningen op het perceel kadastraal bekend gemeente Wierden, sectie E nummer 9388, groot één hectare achttien are éénentwintig centiare (1ha 18a 21ca).


Bijlagen:
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart WIERDEN E 9339
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart WIERDEN E 9388
Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 27-09-2018 14:00
Sluiting opbieden 27-09-2018 14:41
Start bieden op afslag 27-09-2018 14:46

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Enter, Eversdijk 6A - ZH53

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

Biedgegevens

Soort kavel 1% inzetpremie ten laste van verkoper
Openingsbod € 0
Aantal biedingen 32
Hoogste opbod € 80500
Bedrag afslag € 2000
Laatste bod € 82.500,00

  • Toewijzing aan de hoogste bieder geschiedt na gunning van de opdrachtgever.  Na afloop van de veiling besluit onze opdrachtgever of dit kavel gegund wordt. De hoogste bieder ontvangt binnen 5 werkdagen na de veiling hierover een bericht.
  • Bedragen zijn te vermeerderen met overdrachtsbelasting en/of BTW  Uw bod is exclusief veilingkosten en overdrachtsbelasting. Na invoering van een bod kunt u dit op de volgende pagina bevestigen. Daar vindt u ook een overzicht van alle kosten en de uiteindelijk te betalen prijs.

U moet ingelogd zijn om te kunnen bieden

Nog geen toegang?
Registreren
Refresh question answers
  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag

Bod plaatsen?

  1. Registreer gratis of log inals u al bent geregistreerd.
  2. Lees de voorwaarden , de verkoopinformatie en de kavelomschrijving goed.
  3. Bezoek de kijkdag om de kavels te inspecteren. Bestudeer de kavelinformatie goed voordat u een bod plaatst.
  4. Bepaal en plaats uw bod.

U krijgt na invoering van het bod een overzicht inclusief alle kosten waarna u uw bod kunt bevestigen.

Nationale Vastgoed Veiling.nl veilt in opdracht van derden en geeft geen garantie op aangeboden kavels.

Let op: een geplaatst bod is niet vrijblijvend. Als de kavel wordt gegund, bent u verplicht dit tegen het door u geboden bedrag en alle additionele kosten, zoals o.a de verkoopkosten, aanvullende kosten, overdrachtsbelasting en/of BTW, af te nemen.

Als koper bent u verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Door het plaatsen van een bod verklaart u (wederom) akkoord te gaan met de voorwaarden.