Denneplein 13, Steenbergen

Kavelnummer: 1327-1

Let op:
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Let op! De veiling van de Wolweversgaarde 497 te Den Haag gaat om 11:30 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

Omschrijving
Het eeuwigdurend zakelijk recht van erfpacht, van het perceel grond, gelegen te 4651 HP Steenbergen, Denneplein 13, eigendom van grondeigenaar de heer Alexander Gerardus Maria de Kock, wonende te 1054 JT Amsterdam, Overtoom 414 H, geboren te Tilburg op elf juli negentienhonderd een en vijftig, kadastraal bekend gemeente Steenbergen sectie Q nummer 4935, groot twee (2) are een (1) centiare.

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 22-08-2018 11:00
Sluiting opbieden 22-08-2018 11:39
Start bieden op afslag 22-08-2018 11:44

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Steenbergen, Denneplein 13

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag