Pallasstraat 135, Emmeloord

Kavelnummer: 1292-1

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Let op! De veiling van de Waalstraat 34 te Beverwijk gaat om 10:00 uur open. Klik hier om naar de veiling toe te gaan.

Omschrijving
Het woonhuis, met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Pallasstraat 135 te 8303 BL Emmeloord, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie AZ, nummer 10164, groot één are en zevenenvijftig centiaren (1 a, 57 ca).

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 18-07-2018 09:30
Sluiting opbieden 18-07-2018 10:21
Start bieden op afslag 18-07-2018 10:26

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Emmeloord, Pallasstraat 135

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag