Schrijverspark 85-III, Veenendaal

Kavelnummer: 1210-1

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend, de zitting terzake heeft op 30 april 2018 plaatsgevonden, maar er is nog geen beschikking afgegeven door de Rechtbank. Er zal onder meer worden gegund onder de opschortende voorwaarden van:
a) het toekennen van de rechter van het recht om het huurbeding in te roepen; of
b) de beschikking van de rechter dat er geen sprake is van verhuur; of
c) de verklaring van de koper dat zij geen waarde hecht aan een uitspraak inzake het huurbeding. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging op de begane grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 3901 PD Veenendaal, Schrijverspark 85 III, kadastraal bekend gemeente Veenendaal, sectie D, complexaanduiding 4868-A, appartementsindex 32

Veilingnotaris.nl:
Op de website van veilingnotaris.nl is alle informatie ook na te lezen, evenals het meest actuele kostenoverzicht met bijkomende kosten en eventuele p.m.-posten.
Klik hier voor alle informatie op veilingnotaris.nl

Het is niet (meer) mogelijk om te bieden op dit kavel.

Deze kavel is nu gesloten
Start verkoop 16-05-2018 11:30
Sluiting opbieden 16-05-2018 11:57
Start bieden op afslag 16-05-2018 12:03

Deze kavel is onderdeel van verkoop:
Veenendaal, Schrijverspark 85-III

Deze kavel is gepubliceerd door:
Nationale Vastgoedveiling

  • Doorsturen via e-mail
  • Stel een vraag