Appartement / Amsterdam

1 kavels in de categorie

Nummer Beschrijving

Elegaststraat 12-2, Amsterdam

/followlot/addfavorite/6508/true /followlot/removefavorite/6508/true /lot/6508/notification/add /lot/6508/notification/remove
1150-1
Elegaststraat 12-2, Amsterdam
Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdiepi...

Toelichting iconen

  • Ook in combinatie met andere kavels
  • Er wordt veel geboden
  • U bent de hoogste bieder
  • Kavel in de laatste 24 uur toegevoegd